ΑΡΙΑΔΝΗ-Παραδοσιακή Χειροτεχνία και Αστική Ανάπτυξη: Αστικό Δίκτυο για την Διάσωση Παραδοσιακών Τεχνικών και την Προσαρμογή των Χειροτεχνικών Μονάδων στο Σύγχρονο Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Σάββατο 01.1.2005

ΑΡΙΑΔΝΗ-Παραδοσιακή Χειροτεχνία και Αστική Ανάπτυξη: Αστικό Δίκτυο για την Διάσωση Παραδοσιακών Τεχνικών και την Προσαρμογή των Χειροτεχνικών Μονάδων στο Σύγχρονο Επιχειρηματικό Περιβάλλον (συγχρηματοδότηση από το Ε.Κ.Τ., στα πλαίσια της K.Π. EQUAL ΙΙ, Προτεραιότητα 3: Προσαρμοστικότητα, Μέτρο 3.2.: Υποστήριξη της προσαρμοστικότητας των εταιρειών και των εργαζομένων / Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων (ΑΕΔΑ)/ΕΜΠ. Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια ΕΜΠ Αυγερινού–Κολώνια Σ., 2005-2009.