Ημερίδα στη Μνήμη του Καθηγητή Ιωάννη Λιάπη, με θέμα: «Σύγχρονες Αντιλήψεις και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις σχετικά με το Σχεδιασμό και την Παραγωγή του Χώρου»

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 12.11.2010

Ημερίδα στη Μνήμη του Καθηγητή Ιωάννη Λιάπη, με θέμα: «Σύγχρονες Αντιλήψεις και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις σχετικά με το Σχεδιασμό και την Παραγωγή του Χώρου», Τομέας ΙΙΙ: Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Αίθουσα Τελετών «Λυσάνδρου Καυταντζόγλου» του Κτηρίου Αβέρωφ, 12 Νοεμβρίου 2010.