Η Σχολή απέσπασε κατά το 2012 το Μεγάλο Βραβείο (GRAND PRIX) του διεθνούς οργανισμού EUROPA NOSTRA, για την αποκατάσταση του κτιρίου Αβέρωφ.

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Κυριακή 01.1.2012

Η Σχολή απέσπασε κατά το 2012 το Μεγάλο Βραβείο (GRAND PRIX) του διεθνούς οργανισμού EUROPA
NOSTRA, για την αποκατάσταση του κτιρίου Αβέρωφ, η οποία πραγματοποιήθηκε με μελέτη και επίβλεψη
μελών ΔΕΠ της Σχολής (European Union Prize for Cultural Heritage 2012).