Εγγραφές δικαιουμένων μετεγγραφής επιτυχόντων του ακαδ.έτους 2014-2015

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 20.10.2015

Θέμα : «Εγγραφές στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. των δικαιουμένων μετεγγραφής επιτυχόντων του ακαδ.έτους 2014-2015»

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 9:30 – 10:30 θα ολοκληρωθεί η εγγραφή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. των δικαιουμένων μετεγγραφής επιτυχόντων του ακαδ.έτους 2014-2015 σε Σχολές Αρχιτεκτονικής.

Για την εγγραφή τους απαιτούνται:

  1. Αίτηση Εγγραφής (χορηγείται από την Γραμματεία)

  2. Αποφοιτήριο – Διαγραφή από τη Σχολή Προέλευσης (σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν το έχει, θα ζητηθεί μέσω Γραμματείας  από τη Σχολή Προέλευσης)

  3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης

Ο προσωπικός φάκελος του φοιτητού θα ζητηθεί για όλους τους φοιτητές μέσω Γραμματείας από την Σχολή Προέλευσης.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει στην αίθουσα Τ10 (κτ.Τοσίτσα, ισόγειο).

 

Συνημμένα Αρχεία: