Τελική ημερομηνία Εγγραφής στο Πρόγραμμα και στο εξάμηνο

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 22.10.2015

Προσοχή όσοι/ες δεν έχετε ακόμα κάνει την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα, σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ, με κατάθεση ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Σχολής, γιατί κινδυνεύετε να μην μπορέσετε να εγγραφείτε.