Παραλαβή εργασιών

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 30.10.2015

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ειδοποιούνται οι σπουδαστές/στριες, που έχουν παραδώσει μακέτες στις αίθουσες :

Τ210, Τ216, Μ319, Μ323 (ώρες 10.00  - 19.00)

καθώς και στα γραφεία των Τομέων (ώρες 10.00 - 14.00)

να τις παραλάβουν μέχρι την Τετάρτη 4/11/2015

Μετά την ημερομηνία αυτή ΘΑ ΠΕΤΑΧΘΟΥΝ.

Από τη Γραμματεία

Αθήνα 30/10/2015