Παραλαβή εργαασιών Ε.Θ. 8ου

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 06.11.2015

06/11/2015

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ε. Θ. Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας 8ου

 

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να παραλάβουν τις εργασίες τους από τη γραμματεία του εργαστηρίου ζωγραφικής μέχρι τις 30/11/2015 διότι υπάρχει αδυναμία αποθήκευσή τους. Μετά το πέρασμα της προαναφερθείσας ημερομηνίας θα πεταχτούν. 

 

 

Η Διδάσκουσα