Παράταση διανομής & δήλωσης συγγραμμάτων από τον ΕΥΔΟΞΟ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαΐκού έτους 2015 - 2016

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 09.11.2015

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΔΗΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016

 

Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων  από τους εκδοτικούς οίκους για το χειμερινό εξάμηνο
του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 από τον ΕΥΔΟΞΟ παρατείνεται μέχρι την
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών  παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου  2015.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν συγγράμματα.