Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7ΟΥ

Εννοιολογική Προσέγγιση Σχεδιαστικών Προβλημάτων

Αναβολή Μαθήματος Τρίτης 10.11.2015

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 09.11.2015

Το μάθημα της Τρίτης 10.11.2015 αναβάλλεται, λόγω της Γενικής Συνέλευσης των σπουδαστών την ίδια ώρα.