Αναβολή Μαθήματος κου Τερζόγλου

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 11.11.2015

Το μάθημα "Εννοιολογικός Σχεδιασμός της Πόλης:  Κενά - Τοπία - Αρχεία", της Πέμπτης 12/11, αναβάλλεται.