Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7ΟΥ

Εννοιολογική Προσέγγιση Σχεδιαστικών Προβλημάτων

Τρίτη 1.12.2015-Παρουσιάσεις ιδεών

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 30.11.2015

Την Τρίτη 1.12.2015, 15:30-18:30 θα έχουμε δημόσιες παρουσιάσεις πρώτων ιδεών, μέσω powerpoint, από τις σπουδαστικές ομάδες.

First powerpoint presentations of your initial ideas on Tuesday 1.12.2015, 15:30-18:30.

Ν.-Ι. Τερζόγλου

N.-I. Terzoglou