Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7ΟΥ

Εννοιολογική Προσέγγιση Σχεδιαστικών Προβλημάτων

Αναβολή Μαθήματος Κενού+ Χρόνου την Τρίτη 15.12.2015

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Κυριακή 13.12.2015

Το μάθημα της Τρίτης, 15.12.2015, των Ειδικών Θεμάτων Χώρου + Επικοινωνίας, αναβάλλεται, λόγω προσκεκλημένης διάλεξης του διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (βλ. συνημμένο αρχείο).

No lesson of Special Topics on Architectural Space and Communication (Void + Time) will be held on Tuesday 15.12.2015, due to an invited lecture at the University of Ioannina, Greece (see attached file).

Ν.-Ι. Τερζογλου

N.-I. Terzoglou

Συνημμένα Αρχεία: