Διανομή σημειώσεων τέχνης

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 17.12.2015

Τα δύο τεύχη σημειώσεων τέχνης για την Ιστορία και Θεωρία 3 (Ντ. Μουρίκη, Παλαιοχριστιανική Τέχνη και Ντ. Μουρίκη, Μεσαιωνική Τέχνη της Δύσεως) διανέμονται στο Εργαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής (αίθουσα Τ316) αποκλειστικά την  Παρασκευή 18 και Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 ώρα 9:00-15:00. Για την ύλη του μαθήματος δείτε την πλατφόρμα http://mycourses.ntua.gr/