Διανομή σημειώσεων τέχνης

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 21.1.2016

Μετά από αίτημα φοιτητών, τυπώθηκε από την πλατφόρμα mycourses και διανέμεται στο Εργαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής (αίθουσα Μ316) συνοπτικό τεύχος σημειώσεων Ιστορίας της Τέχνης για το μάθημα Ιστορία και Θεωρία 1. Η πλήρης ύλη, οι εικόνες και οι παρουσιάσεις του μαθήματος είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα mycourses.ntua.gr.