Πρόσκληση επικουρικού-διδακτικού έργου στο εργαστήριο Τεκμηρίωσης 2015-2016 [εαρινό εξάμηνο]

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 03.2.2016

Όσοι μεταπτυχιακοί σπουδαστές/ριες των ΔΠΜΣ και Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ ενδιαφέρονται να παρέχουν επικουρικό - διδακτικό έργο στο Διατομεακό Εργαστήριο Τεκμηρίωσης για την Αρχιτεκτονική και την Πόλη, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016, καλούνται να υποβάλουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη, την συνημμένη αίτηση μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής από τις 04/02/2016 έως και τις 11/02/2016.