Ε.Θ. Αρχ.Χώρου & Επικοινωνίας 8ου Εξ.

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 19.2.2016

Αθήνα, 19/2/2016

 

Ε.Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3: Σκηνικά Τόπια και Γραπτός Λόγος

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΒΟΖΑΝΗ Α.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Επιπλέον της ηλεκτρονικής εγγραφής, οι σπουδαστές που θα επιλέξουν το Ε.Θ. 8ου (Χώρων και Επικοινωνίας)  την κατεύθυνση 3 : Σκηνικά Τόπια και Γραπτός Λόγος , καλούνται να δώσουν τα στοιχεία τους (όνομα /τηλέφωνο/ e-mail)  και στην γραμματεία του Τομέα ΙΙΙ ( κα Χρύσα Στεφάτου) μέχρι την Τέταρτη 24/2/