Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΚΕ/ΕΜΠ για Υποψήφιους Διδάκτορες [Τομέας Ι]

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 02.3.2016

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, συνεδρία αρ.11/02-03-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Κανονισμού Υποτροφιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (3η Συνεδρίαση της Συγκλήτου, 06/05/2015), αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) νέας Υποτροφίας του ΕΛΚΕ/ΕΜΠ, τριετούς διάρκειας με ετήσια ανανέωση για τον Τομέα I "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός".

Βασικές προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση της υποτροφίας (οι υπόλοιπες προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διεκδίκηση της υποτροφίας αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη προκήρυξη):

  • Για τους/τις νέους/ες Υ/Δ (όσους/όσες έχουν γίνει δεκτοί τον τελευταίο χρόνο): Θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ο ορισμός της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και του θέματος της διδακτορικής τους διατριβής.
  • Για τους/τις υπολοίπους: Να έχει κατατεθεί πρόσφατη έκθεση προόδου.

Ως προς τη διαδικασία/δικαιολογητικά:

  • Το πιστοποιητικό εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (αρ.11) εκδίδεται από το Γραφείο και αρκεί να προσκομίσετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση για την έκδοσή του. θα συμπεριληφθεί εκ των υστέρων στο φάκελό σας.
  • Η βεβαίωση μέγιστου βαθμού (αρ.5) εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής από την οποία έχετε αποφοιτήσει, δεν είναι το ίδιο με το αντίγραφο διπλώματος και είναι απολύτως απαραίτητο γιατί αποτελεί το βασικό στοιχείο με βάση το οποίο υπολογίζονται τα μόρια των υποψηφίων. Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων αναφέρεται στον κανονισμό (ενότητα Γ).
  • Όσον αφορά το οικογενειακό εκκαθαριστικό (αρ.8), θα πρέπει να προσκομίσετε της/του συζύγου, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά των γονέων. Τα  εκκαθαριστικά θα πρέπει να αναφέρονται στο φορολογικό (και όχι οικονομικό) έτος 2014.

Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται είναι οι βεβαιώσεις αμοιβών από τον ΕΛΚΕ και τον ΕΠΙΣΕΥ (υποχρεωτικό για όλους):

  • Τη βεβαίωση αμοιβών από τον ΕΛΚΕ (αρ.9) θα την παραλάβετε από την αντίστοιχη υπηρεσία στον 1ο όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και επειδή απαιτούνται τουλάχιστον 2 ημέρες για την έκδοσή της, παρακαλείστε να μεριμνήσετε εγκαίρως για την κατάθεση της αίτησης έκδοσής της, ούτως ώστε να την έχετε παραλάβει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων [10/3]. Οι ώρες υποδοχής του κοινού είναι 12:30 – 14:30 και θα απευθυνθείτε στην κα Στυλιανού (210 772 4416).
  • Τη βεβαίωση αμοιβών από τον ΕΠΙΣΕΥ (αρ.10) θα την παραλάβετε επίσης από την αντίστοιχη υπηρεσία στου Ζωγράφου (πλησίον του υπόγειου parking έξω από το κτίριο Διοίκησης) και εκδίδεται αυθημερόν.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 3 έως και την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 και αυστηρά κατά τις ώρες κοινού (Δευτέρα με Πέμπτη 12:00 με 14:00) στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τ.109,  στον 1ο όροφο του κτιρίου Τοσίτσα (Πατησίων 42, 10682, Αθήνα).

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τον υπεύθυνο του Γραφείου, Καλευρά Αλέξανδρο,

τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107724072, fax: 2107723329, e-mail: postgrad-secr@arch.ntua.gr

καθώς και στην ιστοσελίδα της Σχολής: www.arch.ntua.gr.