Παράταση της ημερομηνίας εγγραφών των δικαιουμένων μετεγγραφής για το ακαδ.έτος 2015- 2016

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 03.3.2016

Παρατείνεται η ημερομηνία εγγραφών για τους δικαιουμένους μετεγγραφή φοιτητές στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. ( Γ.Σ. αρ.10/17-2-2016) έως την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016, προκειμένου να έχουν επαρκή χρόνο στη διάθεσή τους για να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με τις Γραμματείες των Σχολών Προέλευσης.