ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AutoCAD (AutoLISP – Visual LISP)

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 11.3.2016

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AutoCAD

AutoLISP – Visual LISP

 

Από την Τετάρτη, 16 Μαρτίου, θα πραγματοποιείται σεμινάριο Εισαγωγής στον Προγραμματισμό. Η έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη προγραμμάτων στο περι­βάλλον του AutoCAD και θα διδαχθούν οι γλώσσες AutoLISP και Visual LISP.

 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ: Κάθε Τετάρτη, 14.00 έως 16.00, στο Εργαστήριο Η/Υ (Τ 310).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μέχρι το τέλος του Εξαμήνου.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Η εκπαιδευτική ομάδα της Πληροφορικής, με επικεφαλής τον καθη­γητή Γιάννη Βενέρη.