Δήλωση συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 21.3.2016

Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi Earinou 2015-16.pdf) του Υπουργείου Παιδείας:

 

Δηλώσεις συγγραμμάτων στον Εύδοξο για το εαρινό εξάμηνο ακαδ.έτους 2015 - 2016

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών στον Εύδοξο θα ξεκινήσουν την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στη Σχολή μας και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους  και για τα οποία δεν έχουν παραλάβει κάποιο σύγγραμμα στο παρελθόν.

 

Διανομή Συγγραμμάτων

Η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Μαϊου 2016.

 

Ποιοί δεν δικαιούνται

Επισημαίνεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.