ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ

Ημερομηνία: 
Τρίτη 22.3.2016

                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ησυνάντηση για τις εσωτερικές μετακινήσεις σε καμαρίνια θα γίνει τη Δευτέρα 28 Μαρτίου13:00μμ.

Η διανομή για όσους έχουν κάνει αίτηση εκπόνησης διπλωματικής, θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                            ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ