Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Εργαστηρίου Προπλασμάτων

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 24.3.2016

Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Σπουδαστών στα Μηχανήματα του

Εργαστηρίου Προπλασμάτων

 

Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Εργαστηρίου Προπλασμάτων.

Το νέο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης είναι εβδομαδιαίο και δύναται να τροποποιείται κάθε εβδομάδα σύμφωνα με τις ανάγκες του Εργαστηρίου. Η κάθε Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται μόνο όταν την προηγούμενη ημέρα υπάρχει έστω και ένας ενδιαφερόμενος που έχει δηλώσει συμμετοχή, σε αντίθετη περίπτωση θα ακυρώνεται η εκπαίδευση και θα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή την αμέσως επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία. Η δήλωση συμμετοχής σας γίνεται με φυσική παρουσία σας στο Εργαστήριο Προπλασμάτων (σε μελλοντικό χρόνο ελπίζουμε να μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά την εγγραφή σας).

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου (http://www.arch.ntua.gr/fab-lab).

Σας υπενθυμίζουμε ότι η εκπαίδευσή, όσων επιθυμούν να κάνουν χρήση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου Προπλασμάτων, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας (http://www.arch.ntua.gr/node-resources/842#resource-6989).    

Παρακαλώ ενημερωθείτε από τον Κανονισμό Λειτουργίας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε και μεριμνήστε για την έγκαιρη εκπαίδευσή σας ώστε να συμβάλετε στην εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου σας.

 

Με εκτίμηση

Θεόδωρος Βαγενάς

Ε.ΔΙ.Π. Εργαστηρίου Προπλασμάτων