Πρόσκληση για το μοίρασμα καμαρινιών

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 30.3.2016

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που δικαιούνται καμαρίνι (όσοι έχουν κάνει αίτηση διπλωματικής για τον Ιούνιο 2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις με τα οφειλόμενα μαθήματα) να προσέλθουν τη Δευτέρα 4 Απριλίου στις 12.30μμ στη Γραμματεία της Σχολής για να γίνει η κατανομή των διαθέσιμων καμαρινιών.