Πρόγραμμα υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές από το Ινστιτούτο Κύπρου

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 15.4.2016

Το Ινστιτούτο Κύπρου ανακοινώνει ένα νέο πρόγραμμα υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, το Ινστιτούτο θα προσφέρει τρεις υποτροφίες, μία για κάθε ένα από τα διδακτορικά προγράμματα που προσφέρει. Φοιτητές ο οποίοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου Master, ή βρίσκονται στο τελευταίο έτος του προγράμματος μεταπτυχιακού τίτλου μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Air Max