Βραβεία για υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες Ιδρύματος Χωραφά 2016 [τροποποίηση]

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 22.2.2016

Το Ίδρυμα "Δ. Χωραφά" ενδιαφέρεται να χορηγήσει για το έτος 2016 δύο βραβεία, ύψους $5.000 το καθένα, σε υποψήφιους διδάκτορες και σε διδάκτορες του Ε.Μ.Π. με ώριμο, πρωτοποριακό και μεγάλης εμβέλειας ερευνητικό έργο στις θεματικές περιοχές που αναφέρονται στην συνημμένη προκήρυξη, στην οποία επίσης θα βρείτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μετά από την εκδηλωθείσα επιθυμία του διαχειριστών των Βραβείων ΧΩΡΑΦΑ να τροποποιούνται οι όρους επίδοσης των εν λόγω βραβείων.

Επιπλέον, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση φοιτητές που υπέβαλαν και πέρσι, αλλά δεν έλαβαν το Βραβείο.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας έως και τις 8 Απριλίου 2016.

Συνημμένα Αρχεία: