Υποτροφίες αριστείας για μεταπτυχιακές σπουδές και μεταδιδακτορική έρευνα στη Γαλλία 2016

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 04.4.2016

Η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας, θέτει σε λειτουργία ένα νέο Ταμείο κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας το οποίο απαρτίζεται από 2 προγράμματα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνονται σε Έλληνες πτυχιούχους και σε νέους ερευνητές.

  1. Υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master 2,
    1. ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύος Νιάρχος
    2. στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών, σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο INRIA Sophia - Antipolis,
    3. επίσης, η Ανωτάτη Σχολή μηχανικών / ερευνητικό κέντρο EURECOM και οι Ανώτατες Σχολές EDHEC και IESEG προσφέρουν μειωμένα δίδακτρα για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών.
  2. Μεταδιδακτορικές υποτροφίες για νέους ερευνητές. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας, διάρκειας 1-3 μηνών, στη Γαλλία, στους τομείς των Ψηφιακών Τεχνολογιών, της Ενέργειας, της Γεωπονίας - αγροφιατροφής, των Βιοτεχνολογιών και των Υλικών.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες αυτές ορίζεται η 31η Μαΐου 2016.

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: mailto:http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bour...

Συνημμένα Αρχεία: