Εγγραφές στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. των αιτούντων μετεγγραφή του ακαδ. έτους 2015 – 2016 μετά από αίτηση θεραπείας

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 22.4.2016

Θέμα :   «Εγγραφές στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. των αιτούντων μετεγγραφή
                             του ακαδ. έτους 2015 – 2016 μετά από αίτηση θεραπείας»

Η Γ.Σ. της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. στη συνεδρίασή της με αρ.15/20-4-2016 επικύρωσε τα κάτωθι ονόματα αιτούντων μετεγγραφή μετά από αίτηση θεραπείας για το ακαδ. έτος 2015 – 2016, υπαγόμενων στις περιπτώσεις της παρ.7 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’) Υ.Α., όπως προσδιορίστηκε με την με αρ.143456/Ζ1/14-09-2015 (ΦΕΚ 2011 Β’) Υ.Α και εξειδικεύτηκε στις λεπτομέρειές του από την με αρ.12749/Ζ1/26-1-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 112 Β’)

1. Δευτεραίου Βασιλική

2. Κακαβά Μαρία Άννα

3. Κυρτόπουλος Νικόλαος

4. Μάρκου Ευγενία

5. Μπεγλερίδου Ελένη

6. Πασάογλου Ουρανία

7. Πέππα Μυρτώ

8. Περαματζέλη Δανάη

9. Σακκά Χριστίνα

10.Στεργίου Κωνσταντίνος

11. Στραβοδήμου Ερασμία Ουράνια

12. Ταβουλαρέα Μαρία

13. Τζανέτος Σταύρος

14. Χριστούλα Κασσάνδρα

Η κατάθεση των δικαιολογητικών εγγραφής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. θα γίνει στην Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων (κτ. Τοσίτσα, ισόγειο) και ώρα 12:00 – 14:00 στις εξής ημερομηνίες:

  • από την Μ. Δευτέρα 25 έως την Μ. Τετάρτη 27 Απριλίου 2016
  • την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Εγγραφής (χορηγείται από την Γραμματεία)
  2. Αποφοιτήριο – Διαγραφή από τη Σχολή/Τμήμα Προέλευσης (ώσπου να εκδοθεί από τη Σχολή/Τμήμα Προέλευσης αρκεί και η πρωτοκολλημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Τμήμα για την απόκτηση του συγκεκριμένου εγγράφου)
  3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
  5. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Πρόσβασης
  6. Αναλυτική Βαθμολογία Σχολής/Τμήματος Προέλευσης, για όσους θέλουν να κάνουν  χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α’)

 

Όσοι έχουν κάποιο πρόβλημα ή χρειάζονται κάποια διευκρίνιση μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Β. Παρασκευά στο τηλ. 210 772 3332.