Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων 2016-2017

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 22.4.2016

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.), για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017.

Όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή, καλούνται να υποβάλουν αίτηση μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας από τη Δευτέρα 9 Μαΐου έως και την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 και κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρα 12:00 με 14:00).

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τους υπευθύνους του Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας της Σχολής (Καλευρά Αλέξανδρο και Σπινάσα Χριστίνα), στον 1ο όροφο του κτιρίου Τοσίτσα (γραφείο Τ109), τηλ. 210-7724072, fax: 210-7723329, e-mail: postgrad-secr@arch.ntua.gr  και την ιστοσελίδα της Σχολής: www.arch.ntua.gr.