Δήλωση εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας περιόδου Σεπτεμβρίου 2016

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 09.5.2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι δηλώσεις εκπόνησης διπλωματικής εργασίας για παράδοση την περίοδο Σεπτεμβρίου 2016 θα γίνονται στη Γραμματεία της Σχολής από 9 έως 20 Μαΐου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό έγγραφο αίτησης από τη Γραμματεία και να το επιστρέφουν συμπληρωμένο, με υπογραφή του επιβλέποντα καθηγητή, στις παραπάνω ημερομηνίες, κατά τις μέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας (Δευτέρα-Πέμπτη 12:00-14:00).

Επισημαίνουμε ότι:

  • Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει τα οφειλόμενα μαθήματα να μην ξεπερνούν τα έξι. 
  • Σε περίπτωση ομάδας, το κάθε μέλος συμπληρώνει ξεχωριστή αίτηση.
  • Εάν έχει γίνει στο παρελθόν σχετική αίτηση εκπόνησης, ΔΕΝ χρειάζεται να ξαναγίνει, παρά μόνο αν αλλάζει ο καθηγητής ή αποχωρεί/προστίθεται νέο μέλος σε ομάδα.