Παράδοση ΑΣ6 Τομέα ΙΙΙ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 19.5.2016

Αθήνα, 19/5/2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η παράδοση του Α.Σ. 6 των Διδακτικών Ομάδων του Τομέα ΙΙΙ,

θα γίνει ως εξής:

 

Διδακτική Ομάδα κ. Κούρκουλα : κτίριο Αβέρωφ, Αίθουσα 102

 

Διδακτική Ομάδα κ. Τερζόγλου: Γραφεία Χώρων