Διανομή σημειώσεων τέχνης

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 26.5.2016

Το τέυχος σημειώσεων ιστορίας της τέχνης για την Ιστορία και Θεωρία 2 (Μ. Ασπρά-Βαρδαβάκη, Η Τέχνη της Κλασικής, Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Εποχής) διανέμεται στο Εργαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής (αίθουσα Τ316). Στην πλατφόρμα http://mycourses.ntua.gr/ είναι αναρτημένες η πλήρης ύλη και οι εικονογραφημένες παρουσιάσεις του μαθήματος.