Δήλωση διαλέξεων περιόδου Ιουνίου2016

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 03.6.2016

 

Δήλωση διαλέξεων περιόδου Ιουνίου 2016 από τον υπεύθυνο καθηγητή στον Τομέα : από Δευτέρα 6 έως Παρασκευή 10 Ιουνίου.

 

Παρουσίαση διαλέξεων 27/6 έως 1/7.