Νέα Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Δ. 407/80

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 06.6.2016

Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, του άρθρου 80 παρ. 6 του Ν. 4009/2011 και του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016 όπως ισχύουν, με μισθολογική αντιστοιχία της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016, με δυνατότητα ανανέωσης, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1.   Πληροφορική

2.   Γεωμετρικές Απεικονίσεις

3.   Ελεύθερο Σχέδιο και Ζωγραφική

4.   Οικοδομική

5.   Τεχνικές Εγκαταστάσεις και Ενεργειακός Σχεδιασμός

 

Υποβολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πατησίων 42

106 82 Αθήνα

κτήριο Τοσίτσα, Ισόγειο

12:00 − 2:00 μ.μ.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 18−06−2016

Συνημμένα Αρχεία: