Δήλωση διπλωματικών περιόδου Ιουνίου 2016

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 13.6.2016

 

Η δήλωση των διπλωματικών περιόδου Ιουνίου 2016 θα γίνεται στις Γραμματείες των τομέων από Δευτέρα 13/6 έως Παρασκευή 17/6.

  • Το θέμα θα πρέπει να δηλωθεί στην Ελληνική και την Αγγλική Γλώσσα και να είναι το οριστικό.
  • Η παρουσίαση θα γίνει από 11 έως 15 Ιουλίου.
  • Το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί παρουσία όλων των ενδιαφερομένων σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.