ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 15.6.2016

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Τ310 (PC LAB)