Αποτελέσματα επιλογής διδασκόντων Π.Δ. 407/80

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 30.6.2016

Στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (συνεδρίαση αρ. 21/29−6−2016) εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις των τριμελών επιτροπών για την επιλογή διδασκόντων, βάσει του Π.Δ. 407/80, ως εξής:

 

1) Για τη διδασκαλία του μαθήματος "Πληροφορική" επιλέγεται η κα Πέππα Ευαγγελία

 

2) Για τη διδασκαλία του μαθήματος "Γεωμετρικές Απεικονίσεις" επιλέγεται ο κ. Κουρνιάτης Νικόλαος

 

3) Για τη διδασκαλία του μαθήματος "Ελεύθερο Σχέδιο και Ζωγραφική" επιλέγεται η κα Πασσιά Παναγιώτα

 

4) Για τη διδασκαλία του μαθήματος "Οικοδομική" επιλέγεται ο κ. Ψυχογυιός Δημήτριος

 

5) Για τη διδασκαλία του μαθήματος "Τεχνικές Εγκαταστάσεις και Ενεργειακός Σχεδιασμός" επιλέγεται ο κ. Τριπιδάκης Ιωάννης