Πρόσκληση για το μοίρασμα καμαρινιών

Ημερομηνία: 
Τρίτη 19.7.2016

Η συνάντηση για τις εσωτερικές αλλαγές και την κατανομή καμαρινιών θα γίνει τη Δευτέρα 25/7/2016 και ώρα 12:00.

Αρχικά θα γίνουν οι εσωτερικές μετακινήσεις και στη συνέχεια θα μοιραστούν τα καμαρίνια στους νέους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι όσοι έχουν κάνει αίτησηεκπόνησης διπλωματικής στη Γραμμματεία για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2016.