ανακοίνωση για εξεταστική-διαλέξεις-διπλωματικές Σεπτεμβρίου 2016

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 29.7.2016

·       Η επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου ξεκινάει 29/8 και λήγει 23/9/2016.

·       Οι ημερομηνίες δήλωσης :

Ø    ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ περιόδου Σεπτεμβρίου 2016, από τον υπεύθυνο καθηγητή στον αντίστοιχο τομέα, από 29 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου 2016 (παρουσίαση 26 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016).

Ø    ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ περιόδου Οκτωβρίου 2016, από τον υπεύθυνο καθηγητή στον αντίστοιχο τομέα, από 12 έως 16 Σεπτεμβρίου 2016 (παρουσίαση 10 έως 14 Οκτωβρίου 2016).

Δηλώσεις εκπόνησης διπλωματικής εργασίας για παράδοση την περίοδο Φεβρουαρίου 2017 στη κεντρική Γραμματεία της Σχολής από 29/8 έως 9/9/2016.

 

 

                                                                                                          Καλές διακοπές

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

       
  ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
 
    ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

Συνημμένα Αρχεία: