ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

Παράδοση ΑΣ9 Τομέα ΙΙΙ

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 01.9.2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η παράδοση των Συνθετικών Θεμάτων της κατεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Χώρου & Επικοινωνίας, θα γίνει ως εξής:

 

·                   ΑΡΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  3              Γραφεία Χώρων

 

·                   ΑΡΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  4              Γραφεία Χώρων

 

·                   ΑΡΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6Α            Γραφεία Χώρων

 

·                   ΑΡΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6               Γραφεία Χώρων

 

·                   ΑΡΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 8Α            M319, M321, M323

 

·                  ΑΡΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9               Γραφεία Χώρων

 

 

Απομάκρυνση μακετών από τις αίθουσες παράδοσης:

από Τετάρτη 28 έως και Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

(θα πρέπει οι αίθουσες να είναι έτοιμες για την έναρξη των μαθημάτων)