Πρόγραμμα Διαλέξεων Σεπτεμβρίου 2016

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 19.9.2016

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι:

1. Προκειμένου να καταχωρηθεί ο βαθμός της διάλεξης στην Κεντρική Γραμματεία θα πρέπει ο ενδιαφερομενος να καταθέσει το τεύχος της διάλεξης του στην Βιβλιοθήκη του κτ.Αβέρωφ, συνοδευόμενο από  το σχετικό έντυπο - διάλεξης (επισυνάπτεται), και να προσκόμισει τη σχετική Βεβαίωση Παραλαβής Διάλεξης από την Βιβλιοθήκη στη Γραμματεία του Τομέα όπου ανήκει ο υπεύθυνος  της διάλεξης ή στον ίδιο τον διδάσκοντα (Βλέπε Υλικό στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Γραμματείας).

2. Τα αμφιθέατρα Α002, T101 και Μ318 δεν διαθέτουν projector. Οι σπουδαστές θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης (5ος όροφος, κτ.Μπουμπουλίνας, τηλ.: 210 772 3739), από όπου μπορούν να δανειστούν projector.

 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

   Ενημερώνονται οι σπουδαστές της Σχολής που πρόκειται να παρουσιάσουν τη διάλεξή τους στην προσεχή εξεταστική περίοδο ότι το εργαστήριο είναι ανοικτό από τις 12.00 έως τις 15.00 καθημερινά. Τεχνική υποστήριξη παρέχεται μόνο για τις διαλέξεις που έχουν κάνει δοκιμαστική προβολή. Οι δοκιμές γίνονται στο εργαστήριο τις ώρες που είναι ανοικτό στο κοινό το αργότερο μία μέρα πριν την παρουσίαση της διάλεξης.

   Είναι απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα ενός μέλους της ομάδας ή του σπουδαστή –στριας για το δανεισμό. H χρέωση και η επιστροφή του προβολέα γίνεται την ημέρα που παρουσιάζεται η διάλεξη. Ειδικά για τις διαλέξεις που ολοκληρώνονται μετά τις 17.00 δίνεται περιθώριο επιστροφής ως τις 10.00 την επόμενη ημέρα. Εάν καθυστερήσετε υπάρχει πιθανότητα να μην υποστηρίζονται με προβολέα παρουσιάσεις συναδέλφων σας.

   Για κάθε διάλεξη αναλογεί μόνο ένας προβολέας. Παρέχονται μαζί καλώδια σύνδεσης για φορητό υπολογιστή και καλώδιο για την παροχή ρεύματος (1,5 μέτρο). Δεν δανείζονται από το εργαστήριο προεκτάσεις καλωδίων ρεύματος και οθόνες προβολής, για τις οποίες αν υπάρχει ανάγκη, πρέπει να φροντίσετε εσείς ή να απευθύνεστε στον Τομέα όπου έχει δηλωθεί η εργασία.

 

α) Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα Διαλέξεων Σεπτεμβρίου 2016

β) Επισυνάπτεται το έντυπο το οποίο πρέπει να συνοδεύει το τεύχος της διάλεξης  τα οποία ο φοιτητής θα καταθέσει στην Κεντρική Βιβλίοθήκη.