Ορθή επανάληψη του Προγράμματος Διαλέξεων Σεπτεμβρίου 2016

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 22.9.2016

1. Στην Ορθή Επανάληψη του Προγράμματος Διαλέξεων οι αλλαγές επισημαίνονται με κίτρινο
χρώμα.

2. Η διδάσκουσα Μ.Μάρκου βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια και την αντικαθιστά η διδάσκουσα
Π.Θεοδωρά.

3. Καταχώρηση βαθμού διάλεξης
Ο φοιτητής / φοιτήτρια καταθέτει στην Βιβλιοθήκη του κτ.Αβέρωφ το τεύχος της διάλεξης
συνοδευόμενο από το  σχετικό έντυπο - διάλεξης (επισυνάπτεται σε αρχείο word). Στη συνέχεια
προσκομίζει τη σχετική Βεβαίωση Παραλαβής Διάλεξης από την Βιβλιοθήκη στη Γραμματεία
του Τομέα,όπου ανήκει ο υπεύθυνος  της διάλεξης ή στον ίδιο τον διδάσκοντα (Βλέπε Υλικό στην
ιστοσελίδα της Κεντρικής Γραμματείας).

3. Όλοι οι προβολείς της Σχολής διαθέτουν έξοδο VGA. Όσων φοιτητών το Laptop έχει διαφορετική
έξοδο να απευθυνθούν στο Εργαστηριο Τεκμηρίωσης.

4. Το αμφιθέατρο Τ101 δεν διαθέτει προβολέα. Οι σπουδαστές θα πρέπει να τον προμηθευτούν από το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης, το οποίο βρίσκεται στο κτ.Μπουμπουλίνας στον 5ο όροφο και είναι ανοικτό για το κοινό από 9:00 - 15:00 καθημερινά.

5. Το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης ΔΕΝ θα παρέχει τεχνική υποστήριξη σε φοιτητές που δεν έχουν εγκαίρως επιβεβαιώσει τη σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή τους και του projector. Αυτό πρέπει να γίνει στο Εργαστήριο Τεκμηρίωσης (σε συνεργασία με το προσωπικό) και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μια ημέρα πριν την παρουσίαση της διάλεξής τους.

 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Ενημερώνται οι σπουδαστές της Σχολής που πρόκειται να παρουσιάσουν τη διάλεξή τους στην προσεχή εξεταστική περίοδο ότι το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης είναι ανοικτό από τις 9:00 - 15:00 καθημερινά. Οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν τη σύνδεση του υπολογιστή τους με τους προβολείς της Σχολής, οι οποίοι διαθέτουν έξοδο VGA. Οι δοκιμές γίνονται στο εργαστήριο τις ώρες που είναι ανοικτό.

Είναι απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα ενός μέλους της ομάδας ή του σπουδαστή –στριας για το δανεισμό. H χρέωση και η επιστροφή του προβολέα γίνεται την ημέρα που παρουσιάζεται η διάλεξη. Ειδικά για τις διαλέξεις που ολοκληρώνονται μετά τις 17.00 δίνεται περιθώριο επιστροφής ως τις 10.00 την επόμενη ημέρα. Εάν καθυστερήσετε υπάρχει πιθανότητα να μην υποστηρίζονται με προβολέα παρουσιάσεις συναδέλφων σας.

Για κάθε διάλεξη αναλογεί μόνο ένας προβολέας. Παρέχονται μαζί καλώδια σύνδεσης για φορητό υπολογιστή και καλώδιο για την παροχή ρεύματος (1,5 μέτρο). Δεν δανείζονται από το εργαστήριο προεκτάσεις καλωδίων ρεύματος και οθόνες προβολής, για τις οποίες αν υπάρχει ανάγκη, πρέπει να φροντίσετε εσείς ή να απευθύνεστε στον Τομέα όπου έχει δηλωθεί η εργασία.

 

Επισυνάπτονται:
α) η Ορθή Επανάληψη του Προγράμματος Διαλέξεων Σεπτεμβρίου 2016
β) το έντυπο το οποίο πρέπει να συνοδεύει το τεύχος της διάλεξης  τα οποία ο φοιτητής θα καταθέσει
    στην Κεντρική Βιβλίοθήκη του κτ.Αβέρωφ.