Επικουρικό διδακτικό έργο χειμερινού εξαμήνου 2016-2017

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 29.9.2016

 Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 

Ημερομηνία: Τετάρτη 28.9.2016

Όσοι μεταπτυχιακοί σπουδαστές/ριες των ΔΠΜΣ και Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ ενδιαφέρονται να παρέχουν επικουρικό - διδακτικό έργο στα μαθήματα της Σχολής, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017, καλούνται να υποβάλουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη, την συνημμένη αίτηση μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του οικείου Τομέα από την Πέμπτη 29/09/2016 έως και την Πέμπτη 06/10/2016.

Επιπλέον πληροφορίες θα παρέχονται από τις Γραμματείες των Τομέων, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων αναγράφονται στην σχετική προκήρυξη.

Συνημμένα Αρχεία:  epikoyriko_tomeis_2016-2017_a.pdf epikoyriko_2016-2017_a_aitisi.pdf epikoyriko_2016-2017_a_aitisi.doc epikoyriko_2016-2017_a_entypo_paroysiasis.pdf epikoyriko_2016-2017_a_entypo_paroysiasis.docx y.d._n.1599.1986.pdf y.d._n.1599.1986.docx