Αλλαγή αίθουσας μαθήματος "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 9 (Αστικός Σχεδιασμός)"

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 30.9.2016

Την ερχόμενη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, το μάθημα "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 9 (Αστικός Σχεδιασμός)" θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως στο αμφιθέατρο ΤΜΑΧ στις 15.30

Η διδακτική ομάδα