Εναρξη μαθήματος

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 05.10.2016

Το μάθημα "Πολεοδομία 1" του 5ου εξαμήνου ξεκινά την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου στο αμφιθέατρο Α 008 και ώρα 12:00 με γενική εισαγωγή στο περιεχόμενο, στην οργάνωση και στους στόχους του μαθήματος και με Διάλεξη του Κων. Σερράου με θέμα "Η γένεση του «Εμπορικού Τριγώνου» της Αθήνας στα τέλη του 19ου αιώνα".
Εν συνεχεία οι σπουδαστές θα πρέπει να συγκροτήσουν τις σπουδαστικές ομάδες (2-μελείς ή 3-μελείς) και να τις δηλώσων στον συντονιστή του μαθήματος Κ. Σερράο.
Η παρουσία όλων των σπουδαστών που επιθυμούν να παρκολουθήσουν το μάθημα είναι απολύτως απαραίτητη.

Συνημμένα Αρχεία: