Αναβολή μαθήματος - Θέματα εργασιών

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 05.10.2016

Λόγω συμμετοχής των φοιτητών και φοιτητριών του 5ου εξαμήνου σε εκπαιδευτική επίσκεψη και πρακτική άσκηση στις 11 και 18 Οκτωβρίου αντίστοιχα, η επόμενη συνάντηση για τα Ε.Θ. Ιστορίας και Θεωρίας 5ου:  Το Φλωρεντινό Quattrocento και η Ώριμη Αναγέννηση στη Ρώμη (1401-1527) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, ώρα 15:30, στην αίθουσα M318. Ως τότε, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που προτίθενται να αναλάβουν εργασία στο μάθημα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον συντονιστή του μαθήματος Μανόλη Μικράκη για να δηλώσουν το θέμα της επιλογής τους. Πληροφορίες για το μάθημα, προτεινόμενα θέματα εργασιών και βιβλιογραφία έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα mycourses.ntua.gr.