Διάλεξη

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4084
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τομέας ΙΙΙ
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Αναλυτική διερεύνηση και τεκμηρίωση θέματος που εντάσσεται στο περιεχόμενο των μαθημάτων των Τομέων της Σχολής. Εκπονείται στις επιστημονικές περιοχές ενός η περισσοτέρων Τομέων ή και σε συνεργασία διδασκόντων των Τομέων της Σχολής με διδάσκοντες άλλων Τομέων του Ιδρύματος.

Τη διάλεξη αναλαμβάνουν ένας ή δύο σπουδαστές. Είναι δυνατόν, σε περίπτωση αυξημένων απαιτήσεων τεκμηρίωσης, να εκπονηθεί και από ομάδα τριών σπουδαστών, μετά από έγκριση του επιβλέποντος και του Τομέα στον οποίο έχει δηλωθεί.

Ο τίτλος και το περιεχόμενο της περιεχόμενο της διάλεξης δηλώνονται με αίτηση του σπουδαστή στον Τομέα της επιλογής του και εγκρίνονται από τον Τομέα μετά από εισήγηση του επιβλέποντος δ ιδάσκοντος.

Οι παρουσιάσεις των διαλέξεων γίνονται κατά τις προβλεπόμενες περιόδους (Φεβρουαρίου-Μαρτίου, Μαΐου-Ιουνίου και Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου) και μετά από έγκριση του επιβλέποντος διδάσκοντος, η οποία κοινοποιείται εγγράφως στη Γραμματεία ένα μήνα πριν από την περίοδο παρουσιάσεων.

Η εργασία παρουσιάζεται ενώπιον ακροατηρίου, με τη μορφή διάλεξης διάρκειας μιας ακαδημαϊκής ώρας. Περιλαμβάνει επίσης τεύχος κειμένου κατά το πρότυπο δοκιμίου (με παραπομπές, βιβλιογραφία, εικόνες κλπ).

Αξιολογείται από τριμελή επιτροπή, ένα μέλος της οποίας είναι ο εισηγητής (ένας από τους επιβλέποντες, όταν υπάρχουν περισσότεροι).