Διπλωματική Εργασία

10ο Εξάμηνο
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τομέας ΙΙΙ
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Η Διπλωματική Εργασία είναι το τελικό ολοκληρωμένο συνθετικό θέμα των αρχιτεκτονικών σπουδών και έχει ερευνητικό χαρακτήρα. Το θέμα της εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα της Σχολής.

Η επεξεργασία του θέματος άπτεται των θεμελιωδών συνιστωσών του αρχιτεκτονικού έργου. Τα επίπεδα προσέγγισης κινούνται από την χωροταξική-πολεοδομική κλίμακα έως το αντικείμενο και την αρχιτεκτονική λεπτομέρεια, ενώ ο χαρακτήρας του θέματος και ο Τομέας όπου εκπονείται η Διπλωματική προσδιορίζει τα πεδία ιδιαίτερης εμβάθυνσης.

Η Διπλωματική Εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ιδρύματος. Το θέμα της δεν μπορεί να εντάσσεται σε προγράμματα και απαιτήσεις φορέων ή σε συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.