Σύγχρονες Θεωρίες και Εφαρμογές στον Σχεδιασμό Ι: Οικολογία, Βιωσιμότητα, Συμμετοχή

γ. Η Παράσταση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41302
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας
  • Πως συγκροτείται το πλαίσιο του σχεδιασμού και του επιστημονικού πεδίου της αρχιτεκτονικής σε σχέση με τα διακυβεύματα της εποχής που σηματοδοτούνται από τις περιβαλλοντικές, πολιτικές και κοινωνικές κρίσεις;
  • Πως αντανακλάται ένας τρόπος ζωής στις πόλεις, τις υποδομές και το κτισμένο περιβάλλον και πώς αντίστοιχα ο σχεδιασμός του χώρου, τα κτίρια και οι πόλεις προσδιορίζουν συγκεκριμένους τρόπους ζωής και συμπεριφορές μίας κοινωνίας;
  • Πως συνδέονται μια σειρά από τέτοια ερωτήματα με τις αξίες μίας κοινωνίας σε ότι αφορά το πως αντιλαμβάνεται τη φύση και τις σχέσεις της με αυτή;

Το μάθημα αναζητά συσχετισμούς και εφαρμογές ανάμεσα στον σχεδιασμό και σε σύγχρονες περιοχές σκέψης και έρευνας, καθώς και πρακτικές που διαπραγματεύονται θέματα οικολογίας, βιωσιμότητας, και δημοκρατίας, όπως η πολιτική οικολογία, η περμακουλτούρα, η αποανάπτυξη, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός, το κίνημα της μετάβασης (transition movement), ο συμμετοχικός σχεδιασμός και άλλες. Στην εισαγωγή και ανάλυση θεωριών, εξετάζονται οι καταβολές τους, η συλλογιστική και οι μηχανισμοί που επιστρατεύουν, ενώ παράλληλα διερευνώνται οι τρόποι όπου αμέσως ή εμμέσως επηρεάζεται ή εμπλέκεται ο σχεδιασμός. Το μάθημα διεξάγεται με παρουσιάσεις από τον διδάσκοντα και προσκεκλημένους θεωρητικούς και δημιουργούς σε συγκεκριμένα πεδία σχεδιασμού και συνδέονται με κάποια από τα εν λόγω πεδία σκέψης, έρευνας και πρακτικών.

Θα εκπονηθούν μια ή περισσότερες εργασίες με έμφαση σε θεωρητικές αρχές στις οποίες θα αναφερθούμε, και με εφαρμογή σε θέμα της επιλογής του συμμετέχοντος.

Διδάσκων