Το «μοντέρνο» στη Θεωρία και την Πρακτική του Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Χειμερινό εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
41339
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Περίοδος: 
Χειμερινή
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Διδάσκων

Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος