Επιστημονικές και Φιλοσοφικές ‘Κατασκευές’: Ζητήματα Γνωσιοθεωρίας, Αισθητικής και Ηθικής

α. Η Διερεύνηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41328
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Δεν θα διδαχθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Διδάσκων